Beezageezauk,

Outstanding!

I’ll drop Steve an email.


Bruce